สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน

สถิติหวยเดือนมิถุนายน และผลหวยที่ชอบออกรางวัลในเดือนมิถุนายน ทั้งเลขเด็ดประจำ งวดวันที่ 1 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน ลองไปดูกันครับว่า สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน จะมีเลขอะไรกันบ้าง

16 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1516967 เลขท้าย 2 ตัว64
เลขหน้า 3 ตัว876,882
เลขท้าย 3 ตัว625,565

1 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1831567 เลขท้าย 2 ตัว24
เลขหน้า 3 ตัว489,264
เลขท้าย 3 ตัว562,582

16 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1174055 เลขท้าย 2 ตัว29
เลขหน้า 3 ตัว884,625
เลขท้าย 3 ตัว800,127

1 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1516461 เลขท้าย 2 ตัว46
เลขหน้า 3 ตัว589,713
เลขท้าย 3 ตัว560,215

16 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1223131 เลขท้าย 2 ตัว46
เลขหน้า 3 ตัว432,507
เลขท้าย 3 ตัว132,868

1 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1988117เลขท้าย 2 ตัว95
เลขหน้า 3 ตัว553,310
เลขท้าย 3 ตัว248,650

16 มิถุนายน 2560
รางวัลที่ 1943142 เลขท้าย 2 ตัว47
เลขหน้า 3 ตัว626,878
เลขท้าย 3 ตัว740,373

1 มิถุนายน 2560
รางวัลที่ 1053630 เลขท้าย 2 ตัว61
เลขหน้า 3 ตัว121,218
เลขท้าย 3 ตัว581,881

16 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 1073816 เลขท้าย 2 ตัว79
เลขหน้า 3 ตัว804, 251
เลขท้าย 3 ตัว749, 321

1 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 1511825 เลขท้าย 2 ตัว14
เลขหน้า 3 ตัว775, 111
เลขท้าย 3 ตัว937, 880

16 มิถุนายน 2558
รางวัลที่ 1644742เลขท้าย 2 ตัว05
เลขท้าย 3 ตัว253, 386, 429, 532

2 มิถุนายน 2558
รางวัลที่ 1388881เลขท้าย 2 ตัว65
เลขท้าย 3 ตัว314, 700, 876, 969

16 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 1673920เลขท้าย 2 ตัว95
เลขท้าย 3 ตัว158, 140, 639, 576

1 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 1781198เลขท้าย 2 ตัว18
เลขท้าย 3 ตัว160, 324, 409, 636

16 มิถุนายน 2556
รางวัลที่ 1289673เลขท้าย 2 ตัว69
เลขท้าย 3 ตัว390, 098, 114, 502

1 มิถุนายน 2556
รางวัลที่ 1935489เลขท้าย 2 ตัว90
เลขท้าย 3 ตัว480, 713, 716, 768

16 มิถุนายน 2555
รางวัลที่ 1159373เลขท้าย 2 ตัว51
เลขท้าย 3 ตัว238, 790, 479, 547

1 มิถุนายน 2555
รางวัลที่ 1882727เลขท้าย 2 ตัว38
เลขท้าย 3 ตัว606, 576, 895, 399

16 มิถุนายน 2554
รางวัลที่ 1351276เลขท้าย 2 ตัว88
เลขท้าย 3 ตัว486, 167, 162, 582

1 มิถุนายน 2554
รางวัลที่ 1562370เลขท้าย 2 ตัว46
เลขท้าย 3 ตัว656, 346, 801, 556

16 มิถุนายน 2553
รางวัลที่ 1500104เลขท้าย 2 ตัว73
เลขท้าย 3 ตัว200, 628, 681, 816

1 มิถุนายน 2553
รางวัลที่ 1444874เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว374, 298, 996, 673

16 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ 1930456เลขท้าย 2 ตัว15
เลขท้าย 3 ตัว125, 044, 954, 179

1 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ 1777661เลขท้าย 2 ตัว26
เลขท้าย 3 ตัว242, 097, 240, 642

16 มิถุนายน 2551
รางวัลที่ 1729111เลขท้าย 2 ตัว75
เลขท้าย 3 ตัว339, 345, 639, 870

1 มิถุนายน 2551
รางวัลที่ 1414875เลขท้าย 2 ตัว35
เลขท้าย 3 ตัว370, 666, 747, 916

16 มิถุนายน 2550
รางวัลที่ 1393194เลขท้าย 2 ตัว41
เลขท้าย 3 ตัว989, 907, 424, 589

1 มิถุนายน 2550
รางวัลที่ 1836393เลขท้าย 2 ตัว05
เลขท้าย 3 ตัว739, 242, 523, 433

16 มิถุนายน 2549
รางวัลที่ 1100935เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว381, 410, 595, 250

1 มิถุนายน 2549
รางวัลที่ 1810850เลขท้าย 2 ตัว99
เลขท้าย 3 ตัว526, 149, 382, 664

16 มิถุนายน 2548
รางวัลที่ 1793070เลขท้าย 2 ตัว44
เลขท้าย 3 ตัว806, 021, 074, 605

1 มิถุนายน 2548
รางวัลที่ 1176893เลขท้าย 2 ตัว35
เลขท้าย 3 ตัว176, 579, 616, 405

16 มิถุนายน 2547
รางวัลที่ 1208713เลขท้าย 2 ตัว87
เลขท้าย 3 ตัว414, 911, 459, 986

1 มิถุนายน 2547
รางวัลที่ 1614144เลขท้าย 2 ตัว72
เลขท้าย 3 ตัว990, 776, 425, 992

16 มิถุนายน 2546
รางวัลที่ 1389872เลขท้าย 2 ตัว29
เลขท้าย 3 ตัว605, 995, 922, 006

1 มิถุนายน 2546
รางวัลที่ 1766066เลขท้าย 2 ตัว36
เลขท้าย 3 ตัว083, 523, 354, 686

16 มิถุนายน 2545
รางวัลที่ 1073261เลขท้าย 2 ตัว07
เลขท้าย 3 ตัว472, 156, 662, 845

1 มิถุนายน 2545
รางวัลที่ 1161149เลขท้าย 2 ตัว02
เลขท้าย 3 ตัว879, 643, 328, 485

16 มิถุนายน 2544
รางวัลที่ 1762394เลขท้าย 2 ตัว75
เลขท้าย 3 ตัว550, 395, 606, 922

1 มิถุนายน 2544
รางวัลที่ 1113311เลขท้าย 2 ตัว80
เลขท้าย 3 ตัว490, 983, 310, 920

16 มิถุนายน 2543
รางวัลที่ 1825696เลขท้าย 2 ตัว57
เลขท้าย 3 ตัว592, 832, 311, 771

1 มิถุนายน 2543
รางวัลที่ 1592761เลขท้าย 2 ตัว16
เลขท้าย 3 ตัว716, 705, 981, 810

16 มิถุนายน 2542
รางวัลที่ 1278794เลขท้าย 2 ตัว63
เลขท้าย 3 ตัว917, 422, 859, 742

1 มิถุนายน 2542
รางวัลที่ 1077626เลขท้าย 2 ตัว08
เลขท้าย 3 ตัว606, 177, 951, 340

16 มิถุนายน 2541
รางวัลที่ 1858076เลขท้าย 2 ตัว19
เลขท้าย 3 ตัว235, 316, 219, 533

1 มิถุนายน 2541
รางวัลที่ 1820088เลขท้าย 2 ตัว67
เลขท้าย 3 ตัว014, 649, 781, 530

16 มิถุนายน 2540
รางวัลที่ 1537146เลขท้าย 2 ตัว61
เลขท้าย 3 ตัว635, 769, 982, 504

1 มิถุนายน 2540
รางวัลที่ 1643997เลขท้าย 2 ตัว24
เลขท้าย 3 ตัว507, 918, 784, 060

16 มิถุนายน 2539
รางวัลที่ 1318311เลขท้าย 2 ตัว21
เลขท้าย 3 ตัว649, 118, 735, 916

1 มิถุนายน 2539
รางวัลที่ 1869656เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว422, 126, 961, 584

16 มิถุนายน 2538
รางวัลที่ 1046698เลขท้าย 2 ตัว82
เลขท้าย 3 ตัว678, 785, 507, 393

1 มิถุนายน 2538
รางวัลที่ 1105615เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว374, 735, 168, 688

16 มิถุนายน 2537
รางวัลที่ 11947355เลขท้าย 2 ตัว53
เลขท้าย 3 ตัว302, 583, 524, 669

1 มิถุนายน 2537
รางวัลที่ 13560804เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว474, 564, 989, 164

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort marmaris escort bodrum escort alanya escort side escort konyaaltı escort muratpaşa escort manavgat escort çeşme escort sincan escort çankaya escort keçiören escort mamak escort etimesgut escort buca escort konak escort karabağlar escort bornova escort karşıyaka escort bayraklı escort alsancak escort ataşehir escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort görükle escort atakum escort ayvalık escort deutsche escort berlin escort düsseldorf escort hamburg escort münchen escort stuttgart escort berlin escort düsseldorf escort hamburg escort münchen escort stuttgart escort deutsche escort köln escort ataşehir escort avcılar escort bağcılar escort bahçelievler escort bakırköy escort başakşehir escort bayrampaşa escort bebek escort beşiktaş escort beykoz escort beylikdüzü escort beyoğlu escort çatalca escort çekmeköy escort esenler escort esenyut escort fatih escort gaziosmanpaşa escort güngören escort kadıköy escort kağıthane escort kartal escort küçükcekmece escort maltepe escort pendik escort sancaktepe escort sarıyer escort şile escort silivri escort şişli escort sultanbeyli escort sultangazi escort taksim escort tuzla escort ümraniye escort üsküdar escort zeytinburnu escort manavgat escort